We wtorek sesja Rady Miejskiej w Gryficach

W najbliższy wtorek w Gryficach odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Obrady w sali 101 rozpoczną się o godzinie 10:00. Czym tym razem zajmą się radni?

XVIII sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 28 stycznia 2020 r. (wtorek) godz. 10:00.

 

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Gryficach:

1. Sprawy regulaminowe
a – otwarcie sesji
b – stwierdzenie prawomocności obrad
c – przyjęcie protokołu XVII sesji RM
d – ustalenie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2020-2027.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gryficach”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta i gminy Gryfice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych,

8. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2020 r.

10. Informacje Przewodniczącego Rady.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji. 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia