WAŻNE! Użytkowanie kompostowni na terenie ZWiK Trzebiatów zostaje wstrzymane!

Burmistrz Trzebiatowa podjął decyzje o wstrzymaniu pracy kompostowni na terenie ZWiK Trzebiatów.

W związku z licznymi skargami dotyczącymi uciążliwości zapachowej związanej z użytkowaniem kompostowni zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków, eksploatowanej przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o., informuję, że w dniu dzisiejszym podjąłem decyzję o wstrzymaniu przez gminę od dnia 8 lipca 2019r. użytkowania kompostowni przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. do czasu jej zmodernizowania. W związku z powyższym w najbliższych dniach zostanie zmieniona, na zasadzie porozumienia stron, dotychczasowa umowa dzierżawy kompostowni przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o., a osady będą odbierane i zagospodarowywane przez firmę zewnętrzną, którą wybierze ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Temat uciążliwości kompostowni jest mi znany od kilku lat i nie jest prawdą, że nic w tym temacie nie robię. Działania doraźne, podejmowane przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. mające zmniejszyć uciążliwość zapachową, pomimo ich prowadzenia, nie dają żadnej widocznej poprawy. Zapachy są odczuwalne szczególnie w okresie letnim, kiedy na oczyszczalnię trafia w ciągu 2 miesięcy tyle samo ścieków co w pozostałych 10 miesiącach roku. Konieczne jest zmodernizowanie (dokończenie) kompostowni, ponieważ podczas jej budowy nie wykonano, z braku środków finansowych w budżecie gminy, pełnego zakresu prac zaplanowanych jako II etap projektu, związanych z montażem systemu napowietrzania negatywno-pozytywnego i montażu biofiltrów, które będą miały za zadanie skrócić proces kompostowania i znacząco zmniejszyć uciążliwość zapachową. W celu zebrania doświadczeń w tej materii odbyłem wraz z prezesem Jelonkiem i kierownikiem oczyszczalni Panem Babickim podróż do kompostowni osadów w Słupsku, aby tam na miejscu zobaczyć jakie przedsięwzięcia zostały tam wdrożone w ramach realizacji programu antyodorowego. Zebrane przez nas doświadczenia pokazały, że idziemy w dobrym kierunku, gdyż pokrywają się one prawie w 100% z naszymi planami i projektem modernizacji kompostowni.  Od 2 lat mamy gotowy projekt wraz z kosztorysem oraz aktualne pozwolenie na budowę związane z modernizacją kompostowni, jednak w budżecie gminy brak jest aktualnie środków na jej przeprowadzenie wyłącznie ze środków własnych gminy, a nic nie wskazuje na to, aby w tej perspektywie finansowej była możliwość dofinansowania tej inwestycji. Kosztorys projektu  modernizacji  kompostowni sprzed prawie  dwóch lat (więc wymaga aktualizacji) wskazuje, że wartość opracowanego projektu to 3 128 390 zł brutto.  Należy przypuszczać, że po aktualizacji kosztorysu wartość ta wyniesie ok. 4,5 mln brutto. Do tego należy dokupić przerzucarkę pryzm za ok. 1,2 mln zł netto, bo ta która jest nie będzie mogła współpracować z systemem napowietrzania oraz nowoczesny rębak do produkcji włókien celulozy z materiału drzewnego za około 0,5 mln zł. Na to wszystko nie mamy w chwili obecnej pieniędzy w budżecie gminy. Jednak trudne sytuacje, wymagają trudnych decyzji. 

W związku z powyższym, nie miałem innego wyjścia, jak podjąć decyzję o wstrzymaniu użytkowania kompostowni przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. do czasu znalezienia pieniędzy na jej modernizację, z dofinansowaniem zewnętrznym.

Mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej znaleźć pieniądze na przeprowadzenie tej inwestycji i ostatecznie ją zakończyć.

 

 

Z poważaniem

Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia