W Płotach wzrośnie podatek od nieruchomości

Mieszkańcy gminy Płoty zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. Nowe stawki zaczną obowiązywać już od przyszłego roku.
 

Podwyżki przegłosowano w czasie dzisiejszej (27.11.) sesji Rady Miejskiej w Płotach. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 roku mieszkańcy będą musieli zapłacić więcej za podatki.

Jak tłumaczy burmistrz Płotów podwyżka była nieunikniona. – To była konieczność. Trzeba pamiętać, że podatki są to jedyne realne dochody gminy. Żeby móc cokolwiek robić, musimy mieć pieniądze na wkład własny. Ten można mieć na przykład w postaci pożyczki, ale ta pożyczka musi być spłacalna z dochodów własnych gminy. Jeżeli nie zapewnimy dochodów własnych gminy to, RIO nie pozwoli nam na zaciągniecie żadnych zobowiązań – tłumaczy podwyżkę podatków Radosław Mackiewicz. - Trzeba też pamiętać, że zadłużenie gminy jest bardzo wysokie. Długi zaciągnięte wiele lat temu będą spłacane jeszcze bardzo długo. Szacujemy, że wzrost podatku w skali gminy wyniesie 300 tys. złotych, to na potrzeby naszej gminy jest naprawdę bardzo mało – dodaje burmistrz.

Niektóre stawki podatku w gminie Płoty:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 od 1 m² powierzchni (było 0,68 zł),

- od budynków mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (było 0,67 zł),

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 21,98 zł (było 20,84 zł),

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (było 10,30 zł),

- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (było 6,31 zł).

Stawki podatków lokalnych nie mogą być wyższe od corocznie waloryzowanych na podstawie wskaźnika inflacji maksimów ustawowych. W gminie Płoty będą się kształtować na poziomie 85 - 95 procent.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia