W Mirosławicach powstała siłownia zewnętrzna

Mieszkańcy Mirosławic mogą już korzystać z siłowni zewnętrznej, którą Gmina Trzebiatów zakupiła dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. 

W dniu 30 maja 2019 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił listę rankingową wniosków na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej. Gmina Trzebiatów po pozytywnej akceptacji złożonego wniosku otrzymała dotację w wysokości    11 000 zł na wykonanie siłowni plenerowej w Mirosławicach.

W dniu 31 maja podpisano umowę z Wykonawcą, a 19 czerwca br. wykonano montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. W skład urządzeń wchodzi aż 10 elementów do rozwoju sprawności fizycznej przeznaczonych dla wszystkich osób chcących prowadzić zdrowy i  aktywny tryb życia.Całkowity koszt zadania wyniósł 22 994 zł.

Zakup elementów siłowni stanowi kolejny etap poprawy ogólnej sprawności fizycznej mieszkańców, gdyż zarówno gmina jak i sołectwa od kilku lat sukcesywnie uzupełniają infrastrukturę sportową związaną z aktywną formą wypoczynku na terenie Gminy Trzebiatów, a Województwo Zachodniopomorskie udziela pomocy finansowej, dzięki której możliwy jest zakup większej ilości elementów siłowni powodując większy zakres i urozmaicenie ćwiczeń.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia