Święto Niepodległości w szkole w Mechowie

8 listopada 2019r. społeczność Szkoły Podstawowej w Mechowie świętowała 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Akademia rozpoczęła się przywitaniem zaproszonych gości, wśród których znalazły się Szanowne Panie:

- Wiceburmistz Płotów - Edyta Podgórska,

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Płotach - Iwona Taśmińska,

- Przewodnicząca Rady Rodziców - Agnieszka Nowak,

- Z - ca przewodniczącej - Natalia Szydłowska,

- Skarbnik - Anna Michnicz.

Następnie wspólnie odśpiewano cały hymn narodowy, po którym odbyło się przedstawienie (stanowiące połączenie opowieści dziadka i dramy) w wykonaniu uczniów         kl. V - VIII, przygotowanych przez p. E. Polniak.

Zaprezentowano najistotniejsze wydarzenia z historii Polski XVIII - XIX w., od słabości państwa, której winą obarczona była szlachta, poprzez rozbiory, narodowe powstania, I wojnę światową, aż do upragnionego momentu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nie zabrakło emocji - wzruszeń, refleksji, nawet wśród najmłodszych członków społeczności szkolnej.

Całość uroczystości zwieńczyła pięknie odśpiewana pieśń pt.: „Niepodległa, niepokorna”.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia