Puste kościoły w zachodniopomorskim. Jesteśmy mniej religijni?

Diecezje zachodniopomorskie znalazły się na szarym końcu wśród Polskich metropolii pod względem religijności. W diecezji szczecińsko-kamieńskiej w 2018 roku w niedzielnej mszy uczestniczyła zaledwie jedna czwarta wiernych. Jeszcze mniej przystąpiło do komunii świętej.

Zachodniopomorskie to od lat najmniej religijne województwo w kraju. Potwierdza to sprawozdanie o religijności Polaków, które opublikował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. W raporcie zawierającym dane za 2018 rok wzięto pod uwagę dwa wskaźniki: dominicantes (udział we mszy świętej) i communicantes (przystąpienie do komunii świętej).

Z opublikowanego dokumentu wynika, że w diecezji szczecińsko-kamieńskiej do kościoła na niedzielną mszę (dominicantes) w 2018 roku uczęszczało zaledwie 24,1 proc. wiernych. To najgorszy wynik w kraju, dla którego średnia wynosi 38,2 proc. W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w mszy uczestniczyło (25 proc.).

Jeśli chodzi o liczbę osób przystępujących do komunii św. (communicantes) to średnia kraju w 2018 roku wyniosła 17,3 proc. W tym zestawieniu diecezja szczecińsko-kamieńska była druga od końca. Tu odsetek w pełni uczestniczących we mszy wyniósł 11,4 proc. wiernych. Gorzej było tylko w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (11,3 proc.)

Z przedstawionego przez ISKK raportu wynika, że najbardziej religijni są wierni w diecezji tarnowskiej (71,3 proc. uczestniczących we mszy), rzeszowskiej (64,3 proc.), a także przemyskiej (60,4 proc.).

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia