Przypadki cofania liczników w pojazdach na terenie powiatu gryfickiego

Od czasu wprowadzenia nowych przepisów w powiecie gryfickim odnotowano już 5 przypadków cofania liczników. Zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego za cofanie liczników w samochodach lub motocyklach grozi do 5 lat więzienia.

Od 25 maja 2019 r. po nowelizacji kodeksu karnego został wprowadzony nowy przepis karny, który dotyczy ingerencji we wskazania drogomierza.

Zgodnie z kodeksem karnym i nowym art. 306a § 1 Kto zmienia wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. § 2 Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1. §3 W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega karze grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Od 1 stycznia 2020 r. dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, obowiązują także nowe zasady kontroli drogowej, policjanci spisują stan licznika kontrolowanych pojazdów, a odczytane wskazania drogomierz są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Obecnie funkcjonariusze mają obowiązek sprawdzać i spisywać stan licznika, poza ustawowymi wyłączeniami jak np. akcje "Trzeźwy poranek", a odczytane wskazania drogomierza przesłać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Drogomierz można wymienić, ale tylko w pewnych, z góry określonych sytuacjach. Mianowicie jest to możliwe tylko z powodu jego uszkodzenia lub w przypadku konieczności wymiany elementu z nim związanego. Ważne, aby właściciel pojazdu z wymienionym licznikiem stawił się w ciągu 14 dni na stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu drogomierza. Diagnosta wprowadza dane do bazy CEP i wydaje zaświadczenie.

Jeśli chcemy sprawdzić stan licznika pojazdu z ostatniego badania technicznego to sprawdzenie danych o pojazdach, których jest się właścicielem lub posiadaczem umożliwia usługa „Mój Pojazd”: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/moj-pojazd

Można też uzyskać informacje o innym pojeździe. Dzięki usłudze Historia Pojazdu bezpłatnie można sprawdzić dane pojazdów, które nie należą do sprawdzającego. Jeżeli masz zamiar kupić używany pojazd albo potwierdzić informacje, które podaje ci jego właściciel — skorzystaj z tej usługi online: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/sprawdz-historie-pojazdu

W lutym usługa „Mój Pojazd” zostanie wzbogacona o informacje dotyczące wymiany licznika. Znajdzie się w niej data i przyczyna wymiany, a także wskazanie po wymianie. W usłudze „Historia Pojazdu” także pojawią się informacje o wymianie drogomierza.

Na terenie powiatu gryfickiego policjanci ruchu drogowego z Gryfic ujawnili 5 przypadków, w których pojazdy poruszające się po naszych drogach mogły mieć cofnięty licznik, każdym przypadkiem zajmuje się gryficka policja i prokuratura.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia