Program mieszkaniowy dla Płotów uchwalony

Program w szczegółowy sposób określa politykę mieszkaniową i czynszową. Zakłada również plan remontów i planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach.

Radni przyjęli wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płoty na lata 2020-2024. Jego celem jest określenie podstawowych kierunków działania gminy w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.

Jak wynika z dokumentu, w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Płoty znajduje się 188 lokali (stan na 31.12.2019 r.). W tej liczbie znajduje się 175 lokali w budynkach w całości należących do gminy, 8 lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz 5 lokali socjalnych.

Na remonty w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem na lata 2019-2024 przewidziano ponad 3 mln 500 tys. złotych. Dokument zawiera również informację o priorytetach remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego (wymiana i naprawa pokryć dachowych, remont kominów, naprawa elewacji budynków w tym ocieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i gazowej, wykonanie izolacji ław fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej).

Miasto w wieloletniej prognozie planuje sprzedaż 51 lokali (13 w 2020 roku, 11 lokali 2021 roku, 12 lokali w 2022 roku, 4 lokale w 2023 roku i 11 lokali w 2024 roku). Ze sprzedaży wyłączone będą lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, niestanowiące samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz lokale socjalne.

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej mają być wpływy z najmu lokali mieszkalnych, socjalnych oraz z wpływu z najmu lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i dotacji gminy.

Priorytetem dla gospodarki mieszkaniowej w latach 2020 – 2024 ma być wprowadzenie równoważącej się struktury dochodów i wydatków. Przewiduje się, że wydatki na utrzymanie mieszkaniowych zasobów gminy Płoty będą wzrastały zgodnie ze wzrostem stawki podstawowej czynszu i będą się kształtowały na poziomie umożliwiającym finansowanie zadań związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia