Program mieszkaniowy dla Gryfic uchwalony

Program w szczegółowy sposób określa politykę mieszkaniową i czynszową. Zakłada również plan remontów i planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach.

Radni przyjęli wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice na lata 2019-2024. Jego celem jest określenie podstawowych kierunków działania gminy w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.

Jak wynika z dokumentu, łaczne zasoby mieszkaniowe gminy Gryfce to 917 lokali (stan na 31.12.2018 r.). W tej liczbie znajduje się 852 lokali będących własnością gminy, którymi zarządza Gryfickie TBS (299 lokali znajduje się w budynkach komunalnych ze 100% udziałem gminy, a 553 w budynkach wspólnot mieszkaniowych). Tylko 65 lokali stanowiących własność gminy znajduje się w budynkach wspólnot zarządzanych przez Zarząd wspólnot.

Uchwalony na najbliższe lata program zawiera analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali. W wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem na lata 2019-2024 przewidziano koszty robót oraz remontów na poziomie około 600 tys. złotych na każdy rok. Dokument zawiera również informację o budynkach i lokalach mieszkalnych, z których w związku z koniecznością remontu gruntowego, rozbiórki lub zmiany przeznaczenia wykwaterowani zostaną najemcy. 

Miasto w wieloletniej prognozie planuje sprzedaż 99 lokali (9 w II połowie 2019 roku i po 18 lokali w każdym kolejnym do 2024 roku). Budynki wyłączone ze sprzedaży na rzecz najemców: ul. Klonowa 3, ul. M. J. Piłsudskiego 33, ul. Kamienna Brama 2, ul. Armii Krajowej 1, 15, 37, ul. Szewska 10a, ul. Leśna 2, ul. Trzygłowska 35, ul. Kamieńska 11A i B, ul. Gdyńska 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, m. Ościęcin 1, m. Niekładź 7 i 11, ul. Broniszewska 17, ul. Ks. St. Ruta 79, Przybiernówko 28, ul. Kamieńska 40.

W przypadku najmu lokalu mieszkańcy mogą starać się o zniżkę czynszu, których suma nie może przekraczać 50% stawki podstawowej czynszu. Czynnikami, które wpływają na zmniejszenie czynszu są m.in. brak ciepłej wody, centralnego ogrzewania, gazowej, urządzeń kanalizacyjnych, wspólna łazienka itp., czy, lokal przeznaczony do rozbiórki bądź znajdujący się w suterenie, poddaszu, oficynie czy na terenie wiejskim.

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są m.in. wpływy z czynszów oraz dochody ze sprzedaży lokali mieszkaniowych. Gmina lub zarządca planuje również pozyskiwać środki z dostępnych programów i funduszy.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia