Ponad 26,5 mln dotacji dla OPS-ów w regionie

Ze środków skorzystają wszystkie ośrodki w Zachodniopomorskiem. W sumie w 2020 roku dotacja dla Ośrodków Pomocy Społecznej w regionie wyniesie ponad 26,5 mln złotych.

Ponad 26,5 mln zł wyniesie dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodków pomocy społecznej. Wojewoda zachodniopomorski przekaże środki na koszty utrzymania wszystkich 113 ośrodków z terenu naszego województwa.

Ośrodki pomocy społecznej pomagają osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie. Zadaniem OPS jest również poprawa jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Ośrodki przyznają i wypłacają zasiłki stałe i okresowe, dofinansowują dożywianie oraz opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia