OPS będzie rozdawać żywność najuboższym

W przyszłym tygodniu w Brojcach wydawana będzie bezpłatna żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Bezpłatna żywność trafi do mieszkańców w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018. Dystrybucję produktów prowadzić będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach.

Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby i rodziny, których dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza 1.402,00 zł netto, dla rodzin – na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1.056,00 zł netto. 

Żywność będzie wydawana w przyszły wtorek i środę (05-06 luty 2019 r.w godzinach od 9.00 do 14.00. w piwnicy Urzędu Gminy w Brojcach.

Osoby, które nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, a chcą otrzymać pomoc w ww. formie powinny przedstawić pracownikom socjalnym ośrodka dokumenty potwierdzające otrzymane w miesiącu styczniu 2019r.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia