Nasza Ciuchcia – zaproszenie do konkursu z okazji Dnia Kolejarza

Nadmorska Kolej Wąskotorowa ogłasza konkurs plastyczny z okazji Dnia Kolejarza pod tytułem „Nasza Ciuchcia". Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych, znajdujących się w miejscowościach, przez które wiedzie szlak Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.

Celem konkursu pn. „Nasza Ciuchcia”, jest popularyzacja wiedzy o historii i zabytkach naszego regionu oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozwijania wyobraźni i indywidualnych zdolności plastycznych.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III i IV-VIII. Jego przedmiotem będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z Nadmorską Koleją Wąskotorową. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice (rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie, wylepianie itp.) na bloku technicznym lub rysunkowym, w formacie A4 lub A3.

Prace powinny zostać zebrane i odpowiednio oznakowane przez nauczycieli, wyznaczonych przez dyrektorów szkół oraz dostarczone w formie zbiorczej, z podziałem na dwie kategorie wiekowe do siedziby Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. przy ul. Błonie w Gryficach, bądź do biura, znajdującego się w hali sportowej, przy ul. Szkolnej 1 w Rewalu. W konkursie nie będą oceniane prace zgłaszane indywidualnie. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac do konkursu upływa w poniedziałek, 19 listopada 2018 r. o godz. 15:00.

Prace oceniane będą przez komisję konkursową, złożoną z pracowników Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej oraz nauczycieli zajęć plastycznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w piątek, 23 listopada 2018 r., a wyniki ogłoszone zostaną w Dniu Kolejarza na stronie internetowej www.kolej. rewal.pl.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nazwiska laureatów oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www. kolej.rewal.pl. Dodatkowo wyróżnione prace zostaną oprawione i wyeksponowane na wystawie pamiątek kolejowych w holu dworca kolejowego w Rewalu.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia