Masz psa? Pamiętaj o opłacie

Od tego roku część mieszkańców gminy Gryfice obowiązuje nowa opłata. Dotyczy to właścicieli psów, którzy muszą zapłacić za swojego czworonoga.
 

Obowiązek wnoszenia opłaty za psa obowiązuje do stycznia 2020 roku. Kwestie tą reguluje uchwała Rady Miejskiej w Gryficach z listopada ubiegłego roku, która jednomyślnie została podjęta przez radnych.

Opłatę za psa w kwocie 70 złotych należy uiścić do końca czerwca. Jeśli ktoś nabył zwierzę w drugiej połowie roku, do zapłacenia ma 35 złotych. 
Kiedy w listopadzie jako pierwsi poinformowaliśmy o zamiarze wprowadzenia przez gryficki samorząd obowiązku opłaty, wywołało to gorącą dyskusję wśród posiadaczy psów. Większość z ich nie była zadowolona z dodatkowego wydatku. 

Choć przepisy weszły w życie, to nie do końca wiadomo, w jaki sposób będzie egzekwowana opłata i skąd będzie wiadomo, kto jest posiadaczem psa. Zapytany o to podczas listopadowej sesji przez jednego z radnych burmistrz Gryfic odpowiedział:

- Nie ma dzisiaj takiego mechanizmu, który zmuszałby podatnika do uiszczenia tej opłaty. Chcemy to zrobić na zasadzie poczucia obowiązku obywatelskiego. Każdy, kto posiada psa, w dobrej wierze będzie musiał płacić podatek (…). Myślę, że jest to nie za duża opłata, a jednocześnie przypominająca, że jak się jest właścicielem, to są z tego tytułu obowiązki.

Zgodnie z uchwałą z opłaty zwolnione są:
- członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
- osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
- osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;

- osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzącą samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów;
- osoby oraz instytucją posiadające psa w celu przeprowadzenia terapii z jego udziałem, tj. dogoterapii.

Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego I piętro pokój 120 lub na rachunek bankowy B. S. Gryfice 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007.

Czytaj także: Radni jednomyślnie wprowadzili opłatę za psa

Czytaj także: Czy mieszkańcy Gryfic będą płacić za psa?

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia