Kandydaci na ławników poszukiwani. Kto może nim być?

Trwa nabór kandydatów na ławników gryfickiego Sądu Rejonowego na kadencję 2020-2023. Kandydatów na sędziów społecznych Radom Miasta i Gmin mogą zgłaszać organizacje społeczne lub grupy co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców.

Ławnik powinien być niekarany, mieć ukończone co najmniej 30 lat i nie więcej niż 70 lat w chwili wyboru. Powinien też charakteryzować się dobrym stanem zdrowia i co najmniej od roku mieszkać, pracować lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie gminy. Musi mieć też co najmniej średnie wykształcenie.

Do pełnienia tej funkcji nie mogą jednak zgłaszać się osoby zatrudnione w sądzie lub w prokuraturze, policjanci, żołnierze, pracownicy służby więziennej, adwokaci, radcowie prawni ani aplikanci. Swojej kandydatury nie mogą też zgłaszać duchowni i radni. Wykluczone są również osoby, wchodzące w skład organów, od których decyzji można odwoływać się w sądzie.
Ławnicy orzekają w poważniejszych sprawach karnych, w niektórych sprawach rodzinnych (np. rozwodowych) i w sprawach z zakresu prawa pracy. By sprawować ten urząd nie trzeba być prawnikiem, ponieważ rozprawie przewodniczy i dba o zgodność jej przebiegu z przepisami sędzia zawodowy.

Kandydata na ławnika nogą zgłosić prezesi sądów, stowarzyszenia, zarejestrowane organizacje społeczne i zawodowe - z wyjątkiem partii politycznych. Swojego kandydata zgłosić może też grupa 50 osób mieszkających na terenie gminy i mające prawa wyborcze.

Kandydatury można przedstawiać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe zasady wyboru:
Gmina Gryfice - http://gryfice.eu/artykuly/item/3295-rusza-nabor-kandydatow-na-lawnikow-sadowych
Gmina Brojce - http://ug.brojce.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=346633
Gmina Karnice - https://karnice.pl/aktualnosci/pokaz/134_wybory_lawnikow
Gmina Trzebiatów - http://www.trzebiatow.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=2&schemat=0&...

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia