Chcesz zostać żołnierzem zawodowym? Przyjdź na kwalifikacje!

5 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w 3 batalionie zmechanizowanym 7 BOW przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

 Kandydaci powinni posiadać  przy sobie dokumenty:

1. dowód osobisty

2. prawo jazdy

3. książeczka wojskowa

4. Curriculum Vitae

5. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY (min. GIMNAZJUM)

6. dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia (np. świadectwa językowe,

świadectwa kwalifikacyjne itp.)

7.Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił

Rezerwowych (w przypadku jeżeli taki kontrakt żołnierz podpisał)

8. Świadectwo ukończenia służby przygotowawczej (tylko w przypadku kiedy

żołnierze nie odbyli zasadniczej służby wojskowej).

 

Dodatkowo byli żołnierze zawodowi:

 

1. Świadectwo służby

2. Ostatnia opinia służbowa

3. Ostatni kontrakt

4. Rozkaz dot. zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

 

W celu przystąpienia do egzaminu z W-F:

 

1.Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu z W - F + strój sportowy (kandydaci nie posiadający zaświadczenia, nie będą dopuszczeni do egzaminu).

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia