Burmistrz Gryfic zabiera głos w sprawie zarzutów prokuratorskich i afery panelowej!

Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł opublikował oświadczenie, w którym komentuje stawiane mu zarzuty. Publikujemy oświadczenie w całości.

OŚWIADCZENIE

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi zarzutów prokuratorskich, oświadczam z całą stanowczością, że zawarte w tychże informacje o zarzutach korupcyjnych czy łapówce są nieprawdziwe i wysoce dla mnie krzywdzące. Zarzuty, których treść upubliczniła prokuratura dotyczą wykonywania obowiązków służbowych i nie mają nic wspólnego z korupcją.

Przez ponad 20 lat mojej pracy samorządowej dałem się poznać mieszkańcom Gminy jako uczciwy, rzetelny i zawsze gotowy do pracy dla dobra mieszkańców samorządowiec.

Oświadczam również, że nigdy w czasie pracy na stanowisku, które piastuję, nie przyjmowałem ani nie wręczałem jakichkolwiek korzyści majątkowych, zaś moje działania zawsze były transparentne i miały na celu dobro publiczne.

Jednocześnie informuję, że złożyłem do właściwego Sądu zażalenia na czynności Prokuratora. Z powodu zakazu wynikającego z przepisów prawa nie mogę ujawniać bliższych szczegółów toczącego się postępowania.

Świadomy wagi nieprawdziwych informacji medialnych i mojej pozycji samorządowej wyraziłem zgodę na publikację nazwiska i wizerunku (bez “czarnych pasków”). Jestem pewien, że obronię swoje dobre imię.

 

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK-U BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Drobne ogłoszenia