Goleniowski Wydział Komunikacji otwiera swoje drzwi

2020-05-06 3:54
Sylwester Wasiak
2020-05-06 3:54

Od 11 maja Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Goleniowie wznowi bezpośrednią obsługę interesantów, jednak wyłącznie przez wcześniejsze umówienie terminu wizyty.

Jak informuje starostwo, w Wydziale Komunikacji funkcjonuje system internetowej rezerwacji wizyt do rejestracji i przerejestrowania pojazdów a także do pozostałych spraw związanych z pojazdami, za pomocą którego można umówić się na wizytę na 30 dni do przodu.
Dodatkowe informacje, pytania można zadawać dzwoniąc pod numer: 91 471 02 87
Uruchomiony zostanie również adres mailowy: wk@powiat-goleniowski.pl, na który w drodze wyjątku spowodowanego zaistniałą sytuacją, można składać wnioski o zgłoszeniu zbycia i nabycia pojazdu (bez rejestracji) dołączając kopię wniosku i kopię umowy kupna/sprzedaży pojazdu.
Wszystkie druki z zakresu działania Wydziału Komunikacji dostępne są na stronie internetowej starostwa.
Nadal wszystkie wnioski dotyczące zadań z zakresu działania Wydziału Komunikacji można składać za pośrednictwem poczty (oryginały dokumentów), platformy e-puap lub poprzez pozostawienie dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta. Dokumenty muszą być złożone w oryginałach wraz z tablicami rejestracyjnymi (jeśli są elementem składanych dokumentów). Po załatwieniu sprawy dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku lub będzie można odebrać je osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu (we wniosku należy dopisać numeru telefonu lub adresu e-mail) . Z uwagi na ograniczoną liczbę pracowników cala procedura może potrwać kilka dni.
Sprawy związane z dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami, transportu drogowego, stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców i usuwania pojazdów wymagają wcześniejszej rezerwacji terminu telefonicznie:
914710232-prawa jazdy
914710231-transport drogowy, SKP i OSK
914710287-usuwanie pojazdów
Filia Wydziału w Nowogardzie pozostaje zamknięta do odwołania

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!