Goleniów. Projekt uchwały śmieciowej trafi na sesję!

2020-11-19 10:00
Sylwester Wasiak
2020-11-19 10:00

Sytuacja odnośnie ustalenia nowej stawki za odbiór odpadów na terenie gminy Goleniów zmienia się jak w kalejdoskopie.

Jeszcze we wtorek w trakcie obrad wspólnych komisji Rady Miejskiej na wniosek radnego Roberta Kuszyńskiego projekt uchwały dotyczący ustalenia nowych wyższych stawek za odbiór odpadów został odesłany (w głosowaniu przez większość radnych) do wnioskodawcy do czasu otrzymania audytu PGK oraz złożenia przez burmistrza pisemnego sprawozdania dla radnych z przeprowadzonych rozmów z Celowym Związkiem Gmin R-XXI, prowadzącym Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.
Wczoraj sytuacja się zmieniła. Władze gminy Goleniów poinformowały, że jest już przygotowany przetarg na audyt w PGK, a radni otrzymali informację od burmistrza na temat prowadzonych rozmów z Celowym Związkiem Gmin R-XXI na temat dostarczania do tego zakładu odpadów z gminy Goleniów.
Dziś jak wynika z opublikowanych przez przewodniczącą Rady Miejskiej Krystynę Jaworską materiałów sesyjnych, projekt uchwały proponowany przez burmistrza jednak znajdzie się w porządku obrad. Przypomnijmy, burmistrz proponuje w nim stawkę 30 zł od osoby miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, 60 zł od osoby miesięcznie w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz zwolnienie o 3 zł z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku. Sesja w trybie zdalnym odbędzie się 25 listopada (środa). Początek o godz. 9.00.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!