Goleniów. Projekt podwyżek cen za śmieci cofnięty!

2020-11-17 20:03
Sylwester Wasiak
2020-11-17 20:03

Większość radnych poparła złożony przez radnego Roberta Kuszyńskiego wniosek i odesłała projekt uchwały  dotyczący podwyżki cen za odbiór śmieci do wnioskodawcy. Mamy na gorąco komentarz do tego, co dziś wydarzyło się na wspólnych posiedzeniach komisji radnego Roberta Kuszyńskiego...

Przypomnijmy, że burmistrz zaproponował w projekcie uchwały nowe stawki za odbiór śmieci dla mieszkańców gminy Goleniów wynoszące kolejno 30 zł od osoby miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, 60 zł od osoby miesięcznie w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz zwolnienie o 3 zł z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku.
W trakcie wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej radny Robert Kuszyński złożył wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do wnioskodawcy do czasu otrzymania audytu PGK oraz złożenia przez burmistrza pisemnego sprawozdania dla radnych z przeprowadzonych rozmów z R-XXI, do którego także został przez radnych zobowiązany.
Przeprowadzono głosowanie, w którym 9 radnych poparło wniosek radnego Kuszyńskiego (D. Chodyko, D. Faryniarz, M. Gręblicki, R. Kuszyński, M. Latka, Ł. Mituła, M. Skakuj, K. Sypień, K. Zalewska-Paciorek). Siedmiu radnych było przeciwko (K. Czerwiński, W. Łebiński, J. Musialska, A. Panek, A. Różański, K. Rutkowski, L. Skałecka-Włodarczyk). Jeden radny K. Zajko wstrzymał się od głosu, a głosu nie oddała ( z powodu problemów technicznych) radna A. Muszyńska.
Sprawę na gorąco skomentował nam radny Robert Kuszyński.
- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek opłat na obszarze gminy Goleniów, po raz kolejny uparcie został przedłożony przez burmistrza radnym praktycznie w niezmiennej formie. Niestety, wraz z przedstawieniem tego projektu uchwały burmistrz nie przedstawił zarówno audytu, o który jako radni prosiliśmy, jak i sprawozdania z prowadzonych rozmów z Regionalnym Zakładem Gospodarki Odpadami w Słajsinie, który według mojej wiedzy wydaje się tańszym partnerem , a do którego PGK mogłoby oddawać odpady z naszej gminy, zamiast wozić je do Myśliborza.
Ciekawostką jest też fakt, że kilka dni temu został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów z terenów zamieszkałych w Gminie Osina, gdzie po raz kolejny goleniowski PGK wygrał przetarg a obecnie obowiązujące w gminie Osina stawki opłat od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość to 21 zł - opłata podstawowa, 19 zł – opłata dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym i 42 zł – opłata dla właścicieli, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Porównując obydwie gminy, zarówno w Osinie, jak i w Goleniowie jako mieszkańcy produkujemy takie same odpady, mamy tego samego operatora. Jedyne co nas różni to to, że odpady z Gminy Osina wożone są właśnie do Słajsina a z naszej gminy uparcie do Myśliborza. Pytanie – jak długo jeszcze będziemy tkwić w tym błędnym kole – i jak długo jeszcze my jako mieszkańcy będziemy płacić za te błędy - uzasadnił podjęte działania radny Robert Kuszyński.
Projekt uchwał został cofnięty do wnioskodawcy i nie będzie procedowany na najbliższej sesji.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!