Goleniów coraz bardziej międzynarodowy

2020-02-14 9:27
Paweł Palica
2020-02-14 9:27

W Goleniowie i okolicach, widać to gołym okiem, z roku na rok przybywa obcokrajowców. Na terenie powiatu pracuje ich dobrych kilka tysięcy.

Dość szczegółowe dane na ten temat zgromadził Powiatowy Urząd Pracy, choć niestety nie są tam robione statystyki dla poszczególnych gmin. Dodać też należy, że liczba pracujących u nas obcokrajowców dynamicznie się zmienia, podejmują oni bowiem zatrudnienie nie tylko na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w Goleniowie, ale także są zatrudniani przez agencje, rejestrujące oświadczenia w innych rejonach kraju.

Wiadomo natomiast, że...

* w 2019 roku zarejestrowano 12311 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zatrudniały ich w głównej mierze firmy zajmujące się produkcją przemysłową, branżą transportową oraz usługowo-handlową. 

Najwięcej wolnych miejsc pracy zgłoszono dla robotników przemysłowych i rzemieślników, kierowców ciągnika siodłowego, robotników pracujących przy przeładunku towaru, pracowników wykonujących prace proste, magazynierów, pomocniczych robotników budowlanych, kasjerów handlowych, spawaczy, operatorów maszyn do obróbki drewna, pracowników produkcji.

Na podstawie zarejestrowanych oświadczeń ustalono, że największą grupą cudzoziemców zatrudnianych przez firmy posiadające swe siedziby w powiecie goleniowskim są obywatele Ukrainy – 92% i Białorusi: - 4%. Pozostałe 4% oświadczeń dotyczyły odpowiednio zatrudnienia obywateli Mołdawii, Rosji, Armenii i Gruzji.

* w 2019 r. wpłynęło do PUP 494 wniosków o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy na 7269 stanowisk.

Pracodawcy najczęściej poszukiwali osób na robotników magazynowych, pakowaczy ręcznych, kasjerów handlowych, pomocniczych robotników budowlanych, pomocy kuchennych, sprzedawców, kamieniarzy, garmażerów, glazurników, kelnerów, kierowców samochodu dostawczego, lakierników, mechaników pojazdów samochodowych, pomocników piekarza, animatorów kultury oraz opiekunek dziecięcych.

* w 2019 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie wpłynęło 2112 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca. Wydano 798 zezwoleń na pracę sezonową i 1088 decyzji o umorzeniu postępowania. 226 wniosków złożonych przez podmioty gospodarcze pod koniec grudnia 2019 r. pozostawiono do rozpatrzenia w roku 2020. 

Cudzoziemcy byli zatrudnieni przede wszystkim w ogrodnictwie, na plantacjach malin i truskawek, w hodowli norek, w szkółkarstwie drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!