Ekranów nie będzie!

2021-01-07 6:00
Sylwester Wasiak
2021-01-07 6:00

Mieszkańcy Żółwiej Błoci nie mają co liczyć na budowę ekranów akustycznych wzdłuż drogi S6.

O interwencję w sprawie zainstalowania ekranów akustycznych w Żółwiej Błoci apelowała do burmistrza radna Dorota Chodyko (pisaliśmy o tym TUTAJ). Burmistrz Goleniowa przesłał pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zajęła stanowisko w tej sprawie.
Jak wynika z udzielonej odpowiedzi przez Mariusza Mierzwę, zastępcę dyrektora szczecińskiego oddziału GDDKIA póki co nie ma szans na budowę ekranów akustycznych oddzielających Żółwią Błoć od autostrady S6. W piśmie tym m.in czytamy:
"Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zostały wykonane szczegółowe analizy akustyczne, których celem było wskazanie budynków podlegających ochronie akustycznej, dla których z uwagi na prognozowane przekroczenie poziomów dopuszczalnych hałasu konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń w postaci ekranów akustycznych. Wykonana ocena uwzględniająca zmiany obowiązujących przepisów prawa tj. zmiany dopuszczalnych limitów natężenia hałasu zarówno dla pory dnia, jaki i pory nocy, które zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia. 1.10.2012 nie wykazała przekroczenia norm dopuszczalnych oraz potrzeb realizacji ekranów w rejonie wskazanej miejscowości. (...)Inwestor został zobowiązany do wykonywania monitoringowych pomiarów hałasu w środowisku dwa razy do roku w okresie pierwszych trzech lat począwszy od dnia oddania drogi do użytkowania, a następnie co pięć lat jednocześnie z Generalnym Pomiarem Hałasu. (...)W chwili obecnej trwają pomiary monitoringowe hałasu w ramach zawartej umowy, jeden z punktów pomiarowych został zlokalizowany na wysokości miejscowości Żółwia Błoć. Wyniki pomiarów będą znane w pierwszym kwartale 2021 roku.(...) Po uzyskaniu wyników pomiarów zostaną Państwo poinformowani o poziomie hałasu występującego w rejonie Żółwiej Błoci, a w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu zostaną wprowadzone dodatkowe działania zmierzające do poprawy warunków klimatu akustycznego." - czytamy w piśmie podpisanym przez M. Mierzwę, zastępcę Dyrektora Oddziału GDDKIA.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!