Dziś Dzień Sołtysa

2023-03-11 9:00
Sylwester Wasiak
2023-03-11 9:00

Wszystkim sołtysom składamy życzenia zdrowia oraz wytrwałości i zapraszamy do przeczytania rozmowy z Grzegorzem Kuryłło, od 2015 roku sołtysem Marszewa.

 

 

- Co znaczy dla pana pełnienie funkcji sołtysa ?
- Wieś, w której zamieszkałem, była bardzo zacofana pod względem infrastruktury i mediów. To sprawiło, że postanowiłem działać i poświęcić własny czas na zmiany. Obecnie pełnie drugą kadencję na ww. stanowisku. Jestem z tego bardzo dumny, gdyż społeczność lokalna doceniła to, co robię. Dzięki temu mogę pomagać mieszkańcom w ich problemach, ale także i przede wszystkim zmieniać naszą małą Ojczyznę. Przez niespełna dwie kadencję udało się nam pozyskać wiele środków z gminy i Unii, co diametralnie zmieniło sołectwo, infrastrukturę i pozwoliło zmienić poziom i styl życia na wsi. Obecnie wieś w Polsce to już nie to samo, co dwadzieścia lat wcześniej. Jestem przekonany, że wieś stanowi ważny filar Państwa w wymiarze wielu płaszczyzn życia społecznego oraz utrzymania kultury i tradycji regionów.

- Co uważa Pan za swoje największe sukcesy?
- W trakcie trwania pierwszej kadencji w latach 2015-2018 udało mi się skanalizować wieś, - oświetlić wszystkie drogi dojazdowe, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo, wybudować wiatę wraz z wyposażeniem, myśląc o dzieciach i młodzieży dokonać modernizacji placu zabaw, wybudować dwa przystanki autobusowe, uruchomić bezpłatną komunikację miejską z Goleniowem, opracować koncepcję przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej wraz z decyzją środowiskową, poprawić bezpieczeństwo poprzez oznakowanie informacyjne dojazdu do posesji.
W mojej obecnej kadencji, która trwa od 2019 roku, doprowadzono gazu ziemny do całej wsi – do posesji, doprowadzono światłowód do wsi w 2021r., ogrodzono plac zabaw, czym poprawiono bezpieczeństwo dzieci, opracowano projekt ścieżki pieszo-rowerowej, rozpoczęto budowę pierwszego etapu budowy ścieżki pieszo-rowerowej, dokonano przejęcia głównej drogi powiatowej przez gminę oraz obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna drogi, która sprawi, w co wierzę, że zostanie wyremontowana w 2024 r.. To jest główny nasz priorytet.

- Jak to jest być w tych trudnych czasach sołtysem?
- O sołtysie mówi się, że jest liderem, menadżerem, człowiekiem orkiestrą... Często podkreśla się zaangażowanie sołtysów w rozwój sołectwa i lokalnych społeczności, ich trud, przedsiębiorczość i charyzmę. W moim przypadku będąc Sołtysem, przy załatwianiu spraw mieszkańców staram się , aby w przypadku, kiedy zamykane są drzwi przed problemami, to wchodzę oknem. W pierwszej kolejności czynię wszystko dla mieszkańców, aby wiedzieli, za co płacą podatki. Bardzo ważną sprawą jest osobiste zaangażowanie w funkcję i mieć opracowany pewien plan działania z pełną konsekwencją. W tym przypadku nie wolno mieć tzw. słomianego zapału, co wykluczy szybko z dalszej działalności. Uważam, że obecnie, w dzisiejszych czasach jest mało osób tzw. Społeczników, gdyż ich praca i działalność nie jest doceniana przez wójtów, burmistrzów i starostów. Warto, wspomnieć tu, że szkoła też nie uczy takich postaw wśród najmłodszych. Osobiście uważam, że obecna szkoła nie uczy młodzieży życia i aktualnych potrzeb oraz jest o dekadę za obecnym postępem cywilizacyjnym.

- Jak ocenia Pan swoją pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa ?
- Moim zdaniem najlepszą oceną pracy Sołtysa jest ocena dokonana przez własnych mieszkańców. Będąc wybranym na drugą kadencję, jestem przekonany, że to najlepsza ocena i świadczy o docenieniu dotychczasowej działalności.

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

T.W

odpowiedz
11.03.2023 20:41

Trzymam kciuki Grzegorz.

Marszewiak

odpowiedz
11.03.2023 22:15

To jest prawda