Dodatkowe pieniądze dla gminy? Wszystko pójdzie na ratowanie GWiK

2022-11-08 10:13
Paweł Palica
2022-11-08 10:13

Ponad 5,7 mln zł dodatkowych środków wpłynąć ma na konto gminy Goleniów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT. Niestety, ani złotówka nie zostanie przeznaczona na inwestycje.

Z przyjętych przez rząd założeń wynikało, że dodatkowe wsparcie dla samorządów ma skutkować długofalowym efektem w postaci upowszechnienia zastosowania energooszczędnych technologii. W praktyce niekoniecznie tak będzie, władze naszej gminy zdecydowały już bowiem, że cała kwota trafi na konto spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, której sytuacja ekonomiczna jest na tyle poważna, że zagraża jej płynności finansowej.

W spółce prowadzone jest zresztą akcja protestacyjna, a związkowcy z Solidarności domagają się podniesienia pensji, a także urealnienia stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Blokuje to według nich regulator, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!