Co z chodnikami w Rurzycy, Kliniskach i Załomiu? Będzie problem

2022-06-10 10:45
Paweł Palica
2022-06-10 10:45

Trudniejszym niż się spodziewano wyzwaniem może okazać się wybudowanie w Rurzycy, Kliniskach Wielkich i Załomiu bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów. Mieszkańcy tych miejscowości wnioskują o to od lat, na rozwiązanie problemu jednak jeszcze poczekają.

foto: Google Street View

Z pytaniami o to, na jakim etapie są przygotowania do rozpoczęcia tej inwestycji, zwrócił się niedawno do władz gminy radny Mariusz Skakuj (klub Koalicja Samorządowa). Wnioski z odpowiedzi, jakiej udzielił mu wiceburmistrz Tomasz Banach, nie są niestety optymistyczne.

- Analiza zakresu (inwestycji) wykazała, że w celu wykonania chodników konieczne będą podziały geodezyjne prywatnych nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości, przebudowa ogrodzeń, likwidacja kolizji z urządzeniami naziemnymi (...) oraz przebudowa oświetlenia - wyjaśnia w niej T. Banach. - Biorąc pod uwagę powyższe zwrócono się z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o pokrycie kosztów wykupu gruntów (ok. 386 000 zł) pod poszerzenie pasa drogowego. W korespondencji zwrotnej otrzymaliśmy informację, iż powiat niestety nie jest w stanie wyasygnować środków w bieżącym budżecie na ww. wykupy.

Dodać należy, że droga biegnąca przez wymienione wcześniej wsie nie znajdują się w zarządzie gminy Goleniów, a powiatu i Miasta Szczecin. Pisma więc krążą, analizy trwają, na razie niewiele z tego wynika, czas leci, a kluczowe decyzje w tej sprawie wciąż nie zapadły. Gmina co prawda ma zabezpieczone w budżecie pieniądze na wykonanie dokumentacji technicznej, trudno jednak spodziewać się, by w obecnej sytuacji zostały one spożytkowane.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!