Co w budżecie gminy Goleniów na przyszły rok? Projekt jest gotowy

2022-11-16 9:29
Paweł Palica
2022-11-16 9:29

Goleniowskim radnym miejskim przekazany został już projekt budżetu gminy na przyszły rok. Pojawia się w nim niewiele nowych inwestycji.

Nie oznacza to bynajmniej, że widać drastyczne cięcia w planowanych wydatkach. Część zadań po prostu będzie kontynuowana, na inne, które miały być realizowane w ramach budżetu tegorocznego, trzeba było wyasygnować dodatkowe środki. Efekt jest taki, że na różnego rodzaju wydatki przewiduje się kwot rzędu 87,3 mln zł, a do najważniejszych należeć mają:

 • dopłata do wody (GWiK) - 6 mln zł,
 • budowa ulic Bocznej i Wytwórczej w Goleniowie wraz z infrastrukturą - 1,6 mln zł,
 • modernizacja dróg w technologii płyt jumbo - 2,2 mln zł,
 • przebudowa ulic Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 16,7 mln zł,
 • Budowa ścieżki rowerowej Miękowo – Żółwia Błoć - 2 mln zł,
 • Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 1,5 mln zł,
 • Przebudowa stacji Kliniska - 1,5 mln zł,
 • Wykupy gruntów - 2,1 mln zł,
 • Budowa osiedla GTBS orzy ul. Stargardzkiej - 43,48 mln zł,
 • Rozbudowa nowej części cmentarza w Goleniowie - 150 tys. zł,
 • Utworzenie placu zabaw przy SP 1 - 70 tys. zł,
 • Modernizacja łazienek dla młodszych dzieci SP Krępsko - 20 tys. zł,
 • Odtworzenie instalacji odgromowej na dachu w ZSP Białuń - 20 tys. zł,
 • modernizacja całego pionu kanalizacyjnego SP 5 - 300 tys. zł,
 • budowa przedszkola w Kliniskach - 7,5 mln zł,
 • modernizacja budynku byłego biurowca PGK na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 400 tys. zł,
 • budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej - 1,25 mln zł,
 • budowa świetlenia ulic, placów i dróg - 0,5 mln zł,
 • budowa świetlicy w Komarowie - 446 tys. zł.
 • ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 50 tys. zł.

Razem 87 282 336,75 zł

Ostateczna decyzja w sprawie kształtu przyszłorocznego budżetu gminy Goleniów należeć będzie do radnych, sesja budżetowa odbędzie się najpewniej w grudniu. Spodziewać się można gorącej dyskusji na temat przedstawionego przez burmistrza Roberta Krupowicza projektu, nie widać w nim bowiem pieniędzy choćby na nową siedzibę Goleniowskiego Domu Kultury.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!