CAM na dłużej przy ul. Matejki

2020-07-03 17:12
Sylwester Wasiak
2020-07-03 17:12

Centrum Animacji Młodzieży i Gmina Goleniów przedłużą kolejny raz umowę użyczenie nieruchomości przy ul. Matejki.

Na ostatniej sesji radni podjęli w tej sprawie uchwałę. Obecna umowa użyczenia wygasa 8 lipca. Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o ponowne oddanie nieruchomości w użyczenie, co spotkało się z aprobatą zarówno burmistrza, jak i większości radnych. Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży zajmuje się prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych oraz projektami i inicjatywami młodzieżowymi.
„W ramach dotacji od Gminy Goleniów Stowarzyszenie „CAM” prowadzi warsztaty dla ponad setki dzieci...”, „Stowarzyszenie planuje utworzenie „Goleniowskiego Ośrodka Lokalnego”, będącego punktem wsparcia dla młodych ludzi oraz o utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Antidotum”, pomagającej rodzinom i dzieciom w kryzysie.” - można przeczytać w uzasadnieniu do podjętej uchwały.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!