Burmistrz protestuje!

2021-03-25 15:07
Sylwester Wasiak
2021-03-25 15:07

Dziś na oficjalnej stronie gminy Goleniów pojawiło się oświadczenie burmistrza Gminy Goleniów przeciwko jego zdaniem nieprawdziwym informacjom rozpowszechnianym przez radnego Krzysztofa Sypienia. Treść prezentujemy poniżej:

"Burmistrz Gminy Goleniów stanowczo protestuje przeciw nieprawdziwym informacjom rozpowszechnianym przez radnego Krzysztofa Sypienia, Twierdzenie radnego, że skutkiem przekazania podmiotom zewnętrznym prowadzenia kuchni w trzech gminnych przedszkolach publicznych będzie obniżenie dotacji dla przedszkoli publicznych o 160 zł miesięcznie na 1 dziecko i o 120 zł na dziecko w przedszkolu niepublicznym i punkcie przedszkolnym jest nieprawdą i nie ma oparcia w faktach.
Wbrew twierdzeniom pana radnego, dotacje dla przedszkoli nie tylko nie spadną, ale nawet wzrosną w stosunku do dotychczasowych stawek. I tak: w roku 2020 dotacja miesięczna na 1 dziecko w przedszkolu publicznym wynosiła 1239,80 zł, na ten rok wyliczono kwotę 1283,87 zł. Odpowiednio, dla przedszkoli niepublicznych kwoty wynoszą 929,85 zł i 962,90 zł. Podkreślić należy, że przyjęte na ten rok kwoty dotacji dla przedszkoli uwzględniają już planowane przekazanie kuchni przedszkolnych podmiotom zewnętrznym z dniem 1 lipca 2021.
Efektem ograniczenia kosztów prowadzenia przedszkoli publicznych przez Gminę Goleniów ma być przede wszystkim ograniczenie tempa wzrostu dotacji dla przedszkoli prywatnych, które w naszej gminie są najwyższe w województwie i należą dziś do najwyższych w kraju. Dla porównania, w Szczecinie miesięczna dotacja na dziecko w przedszkolu publicznym w ubiegłym roku wynosiła 924 zł, w Stargardzie 722 zł, w Stepnicy 557 zł. Punkty przedszkolne w Szczecinie otrzymują jedynie 370 zł na dziecko, prawie trzykrotnie mniej, niż w Goleniowie. Wysoka stawka w Goleniowie wynika z faktu, że Gmina Goleniów dba o wysokie standardy opieki przedszkolnej, co niesie ze sobą spore koszty.
Pan Krzysztof Sypień w publicznych wypowiedziach nie ukrywa, że działa we własnym interesie (prowadzi przedszkole niepubliczne). Nie powinien jednak tego robić powołując się na sprawowaną przez siebie funkcję radnego, zabrania tego bowiem art. 24e ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym".

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!