Burmistrz Goleniowa odmówił!

2020-04-23 15:51
Sylwester Wasiak
2020-04-23 15:51

Robert Krupowicz burmistrz Goleniowa odmówił przekazania Poczcie Polskiej danych ze spisu wyborców.

Oświadczenie w tej sprawie burmistrz opublikował niedawno na swoim profilu facebookowym. Jego treść prezentujemy poniżej:
Szanowni Państwo,
Otrzymaliśmy dzisiaj w formie maila wniosek podpisany przez „Pocztę Polską” o przekazanie danych ze spisu wyborców w związku z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Informuję Państwa, że odmawiam przekazania spisu wyborców Gminy Goleniów, ponieważ podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców. Poza tym mam uzasadnione podejrzenia, że ta próba wyłudzenia z gminy danych wrażliwych może być pierwszym krokiem zmierzającym do sfałszowania wyborów prezydenckich 2020, do czego przecież dopuścić nie możemy.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!