Blisko 50 mln złotych na przywrócenie połączeń autobusowych

2020-05-28 13:23
Katarzyna Adamiak
2020-05-28 13:23

3 złote do każdego wozokilometra dopłaci rząd samorządom, które zdecydują się odtworzyć zlikwidowane połączenia autobusowe.

Dopłacie mogą być objęte linie komunikacyjne niefunkcjonujące od 18 lipca 2019 r. oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu.

- Wysokość dopłaty w II naborze z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2020 r. wzrosła trzykrotnie – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – Mam nadzieję, że zwiększona dotacja skłoni samorządy do zaangażowania się w pozyskanie środków na zapewnienie transportu osobom wykluczonym komunikacyjnie. Gminy, powiaty i ich związki mogą ubiegać się w tym roku o ponad 46,5 mln zł.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego.

Organizatorami przewozów mogą być gminy i powiaty oraz związki międzygminne, powiatów, powiatowo-gminne, a także samorząd województwa. Dopłata z funduszu wynosi nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Nabór trwa do 29 maja br.

W ramach pierwszego naboru, który zakończył się w grudniu ub. r., wojewoda zachodniopomorski podpisał z gminami i powiatami umowy na dofinansowanie 37 połączeń autobusowych o łącznej długości 1559 km.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!