Analiza próbek wody - praktyczne informacje

2021-08-19 12:28
Sławomir Miszel
2021-08-19 12:28

Kompleksowa analiza wody pozwala uzyskać informacje na temat prawdziwych parametrów oraz stanu naszej wody. Jest to niezwykle istotne, szczególnie dla osób korzystających z własnych ujęć wody. Niektóre związki chemiczne występujące w wodzie, takie jak mangan, żelazo czy azotany mogą mieć zły wpływ zarówno na organizm człowieka jak również na samą instalację. Jeżeli wynik analizy będzie odbiegać od norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, woda nie zostanie dopuszczona do spożycia. Wówczas należy ją uzdatnić.

Należy zaznaczyć, iż na prawidłowy odczyt próbek wpływ ma nie tylko samo badanie przeprowadzane w laboratorium ale również, a może przede wszystkim pobór próbki. Jeżeli nie zostanie przeprowadzony w odpowiedni sposób, wynik badania może być przekłamany. Co zatem ma tak istotny wpływ na przeprowadzenie owego badania? Przede wszystkim odpowiednia metoda poboru próbek, czystość oraz sterylność pojemników, właściwy wybór laboratorium, objętość pobranej próbki oraz warunki i czas transportu.

Upraszczając, woda powinna zostać pobrana z kranu, który jest użytkowany najczęściej. Zazwyczaj w łazience bądź kuchni. Kran musi być szczelny, należy ponadto usunąć z niego wszystkie dodatkowe przedłużki, nakładki itp. Do badania zawsze powinna być pobierana woda zimna. Pojemnik do badania musi być oczyszczony, suchy. Teoretycznie im większa ilość wody tym lepiej, gdyż niektóre badania muszą niekiedy być powtórzone. Analiza mikrobiologiczna wymaga zastosowania specjalnie wysterylizowanych naczyń z odpowiednimi zabezpieczeniami.

W razie potrzeby szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer Pana Tomasza Asztela 663 960 412 lub 605-784-483. Firma założona przez Pana Tomasza działa na rynku od wielu lat. Zajmuje się wyłącznie poborem próbek wody do spożycia w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, np. do odbioru budynku mieszkalnego, lokalu, nowego przyłącza, studni, basenów kąpielowych. Opracowaniem niezbędnej dokumentacji, czy przygotowanie do odbioru sanepidu. Firma załatwi wszystko we własnym zakresie, wliczając w to również transport próbek do laboratorium.  W województwie zachodniopomorskim takie laboratorium znajduje się w Szczecinie.

663-960-412 lub  605-784-483

https://m.facebook.com/Badanie-wody-Firma-Us%C5%82ugowa-Tomasz-Asztel-314301459075976/