Amnestia maturalna, egzaminy i rekrutacja do szkół średnich. Kiedy będą wyniki?

2020-05-20 11:58
Katarzyna Adamiak
2020-05-20 11:58

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił terminy rekrutacji do szkół średnich. Przedstawiony harmonogram różni się od tego pierwotnego. Szef resortu poinformował też o tzw. amnestii maturalnej. 

Ósmoklasiści, którzy będą pisać egzaminy, między 16 a 18 czerwca, będą mogli składać swoje dokumenty do szkół średnich między 15 czerwca a 10 lipca. Podania można będzie składać także w formie elektronicznej.

Drugi etap składania dokumentów rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 4 sierpnia. - Wtedy należy złożyć kopię, także wersję elektroniczną, zaświadczenia o egzaminie. W tych kilku dniach uczeń, mając już świadomość, jakie miał świadectwo, ile punktów otrzymał na egzaminie, może również zmienić swoją decyzję, jeśli chodzi o szkoły, które chciałby wybrać w postępowaniu rekrutacyjnym – poinformował szef resortu.

Jak przekazał Dariusz Piontkowski, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Listy zostaną wywieszone na budynku i stronie internetowej szkoły.

Ostateczne listy osób przyjętych ogłoszone zostaną 19 sierpnia. Do tego czasu uczniowie zakwalifikowani muszą dostarczyć do szkoły oryginały świadectw i wyników egzaminów.

Matury 2020 odbędą się miedzy 8 a 29 czerwca. Sesja poprawkowa przewidziana jest na początek września. W tym roku ze względów epidemicznych nie będzie matury ustnej. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić jedynie uczniowie, którzy zamierzają zdawać na uczelnie za granicą.

Dodatkowa sesja, dla tych maturzystów, którzy nie będą mogli podejść w pierwszym terminie do egzaminów, odbędzie się od 8 do 14 lipca. 

- Wyniki tegorocznych matur mają być dostarczone uczniom do 11 sierpnia. Ci poprawiający swoje wyniki dostaną je znacznie później, bo dopiero 30 września - poinformował Dariusz Piontkowski, minister edukacji.

Dla absolwentów z lat poprzednich przewidziano tzw. amnestię maturalną. Ci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego – poinformował MEN.

Egzaminy zawodowe odbędą się w dniach 17-28 sierpnia. Z kolei egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w terminie 22 czerwca – 9 lipca. 


Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!