Absolutorium udzielone, wotum zaufania brak!

2020-08-26 15:44
Sylwester Wasiak
2020-08-26 15:44

Burmistrz Robert Krupowicz uzyskał dziś absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019r., nie uzyskał jednak wotum zaufania. Zobaczcie jak głosowali poszczególni radni…

Absolutorium udzielone
Wcześniej sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna. Do udzielenia absolutorium przez Radę Miejską potrzebnych było 11 głosów i tak się stało. Tak głosowali poszczególni radni w tej sprawie:
ZA UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM: K. Czerwiński, K. Jaworska, W. Łebiński, J. Maksym, J. Musialska, A. Panek, A. Różański, K. Rutkowski, L. Skałecka-Włodarczyk, B. Zaczkiewicz, K. Zajko.
PRZECIW UDZIELENIU ABSOLUTORIUM: D. Faryniarz, Ł. Mituła, A. Muszyńska, M. Skakuj, K. Sypień,
WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU: R. Kuszyński

Wotum zaufania brak
W przypadku uzyskania wotum zaufania również potrzebna była bezwzględna większość ustawowego składu rady (11 głosów). W tym przypadku jednak nie udało osiągnąć się tej liczby i tym samym Rada Miejska nie udzieliła burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi wotum zaufania.
ZA UDZIELENIEM WOTUM ZAUFANIA GŁOSOWALI: K. Czerwiński, K. Jaworska, W. Łebiński, J. Maksym, J. Musialska, A. Panek, A. Różański, K. Rutkowski, L. Skałecka-Włodarczyk, B. Zaczkiewicz.
PRZECIW GŁOSOWALI: D. Faryniarz, Ł. Mituła, A. Muszyński, M. Skakuj, K. Sypień,
GŁOSU NIE ODDALI: K. Zajko, R. Kuszyński.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!