Absolutorium też nie ma

2022-07-27 13:07
Paweł Palica
2022-07-27 13:07

Goleniowska Rada Miejska nie udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2021.

Jak można było się spodziewać, przeciwko udzieleniu absolutorium zagłosowali radni opozycyjni. Liczne uwagi zgłosił radny Łukasz Mituła (klub Koalicja Samorządowa), zwracając uwagę między innymi na podwyżki opłat za śmieci, prywatyzację kuchni w przedszkolach, podwyżkę podatków od nieruchomości i gruntów oraz czynszów w lokalach komunalnych, a także źle realizowane inwestycje (m.in. węzeł przesiadkowy w Załomiu i dworzec kolejowo - autobusowy). Wypowiadali się także Robert Kuszyński, Marcin Gręblicki i Dorota Chodyko. A także Lucyna Skałecka - Włodarczyk i Wojciech Łebiński z obozu burmistrza, którzy podkreślali, że budżet został wykonany prawidłowo. Dodać należy, że sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Dziesięcioro radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium, dziewięcioro głosowało przeciw. Do przyjęcia uchwały w tej sprawie potrzebna jest jednak bezwzględna większość głosów, czyli 11.

Założyć należy, że wynik głosowania nie będzie miał dla burmistrza Krupowicza żadnych faktycznych skutków prawnych.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!