Zostań funkcjonariuszem Służby Celno- Skarbowej! Obecnie poszukujemy kandydatów do pełnienia służby w Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinie – miejsca służby: Szczecin, Lubieszyn, Gryfino, Kołobrzeg, Świnoujście, Koszalin.

Czeka na Ciebie 41 wolnych stanowisk służbowych.  Oferujemy ciekawą i różnorodną pracę w komórkach kontroli mobilnej, kontroli celno-skarbowej rynku, w komórkach dochodzeniowo-śledczych, w oddziale celnym. 

Chcesz wiedzieć jak wygląda odprawa  towarów, jak wyliczyć należności celne i podatkowe związane z przywozem i wywozem towarów, jak poprowadzić postępowanie celne? Praca w Oddziale Celnym pozwoli zdobyć informacje i doświadczenie. W Oddziale Celnym będziesz monitorował/-a przemieszczanie wyrobów akcyzowych w Systemie EMCS PL2 i prowadził/-a dozór celny w zakresie towarów przechowywanych w składach celnych oraz magazynach czasowego składowania. Będziesz też odpowiedzialny/-a za kontrolę celno-skarbową przewozu towarów niebezpiecznych.

Chciałbyś/chciałabyś zajmować się wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz ściganiem ich sprawców? Praca w Wydziale Kontroli Mobilnej to umożliwi. W tym Wydziale będziesz kontrolował/-a wwóz do Polski towarów wrażliwych, takich jak paliwa, alkohol, papierosy i leki. Wykorzystasz techniki kryminalne przy zabezpieczaniu śladów i dowodów przestępstw i wykroczeń skarbowych. Tu zajmiesz się np. dokonywaniem oględzin; zabezpieczaniem zebranych dowodów; przeprowadzaniem rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych (RTG) i psów służbowych; konwojowaniem i strzeżeniem towarów; kontrolą przesyłek pocztowych.

Praca w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym pokaże tobie jak prowadzić postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Pracując z nami będziesz wnosić do sądów akty oskarżenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Będziesz występować przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego, a także współpracować z organami ścigania, prokuraturą i sądami. 

A może interesujesz się tym jak wygląda kontrola przywozu i wywozu towarów z i poza Unię Europejską? Praca w Dziale Kontroli Celno-Skarbowej Rynku będzie dla Ciebie. Tutaj zajmiesz się też kontrolą przestrzegania przepisów podatkowych przy produkcji, przemieszczaniu i zużyciu wyrobów akcyzowych, a także zwalczaniem nielegalnego  hazardu.

Znalazłaś/zalazłeś coś dla siebie? Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty lub wejdź na stronę Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

Dokumenty możesz składać do 19 stycznia 2021 r. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Dane kontaktowe: tel. 91 4803786, e-mail. ias.szczecin@mf.gov.pl

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie