Wyjątkowe świadczenie w Gminie Trzebiatów. Chodzi o wieloraczki

2023-07-01 13:01
Karol Szumny
2023-07-01 13:01

Rodzice trójki lub więcej dzieci mieszkających na terenie Gminy Trzebiatów będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne w ramach „Trzebiatowskiego Świadczenia Wieloraczki”.

Na zdjęciu: trojaczki z Chomętowa

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie radni podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia „Trzebiatowskiego Świadczenia Wieloraczki”. Świadczenie w wysokości 3000 zł będzie przysługiwać na każde urodzone dziecko z porodu mnogiego (trójki noworodków lub więcej).

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dzieci 3. roku życia raz w roku na wniosek złożony w terminach do dnia poprzedzającego dzień ukończenia przez dzieci każdego kolejnego roku życia. Świadczenie przysługuje też bez względu na dochód rodziny.

„Wychowywanie równocześnie trójki lub większej liczby dzieci jest dla rodzin znaczącym obciążeniem finansowym, stawia również przed rodzicami wyzwania w zakresie codziennej opieki oraz zabezpieczenia potrzeb w szeroko rozumianym znaczeniu. Trzebiatowskie Świadczenie Wieloraczki wychodzi naprzeciw rodzinom stanowiącym grupę docelową Programu i stanowi wsparcie zabezpieczane przez naszą Gminę w zabezpieczeniu pojawiających się w rodzinie potrzeb” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

02.07.2023 11:16

Brawo!A gdzie są wiadomości o burzliwej sesji i o absolutorium dla nieroba?