W Wicimicach powstała nowoczesna wiejska świetlica

2022-09-28 12:17
Redakcja
2022-09-28 12:17

Gmina Płoty dnia 2 kwietnia 2020r. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice” w Ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie do  kwoty 655 149,82 zł.
Realizacja projektu zakładała wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
W ramach realizacji powstała świetlica wiejska o nowoczesnej bryle budynku. Zasilanie świetlicy w energię elektryczną odbywa się poprzez panele fotowoltaiczne oraz przy wspomaganiu pompy ciepła powietrze-powietrze z możliwością chłodzenia latem. Obszar dokoła budynku został uatrakcyjniony małą architekturą w postaci trzech ławek, trzema donicami betonowymi oraz dokonano nasadzeń zieleni. Wykonawcą inwestycji była firma: KDI Sp. z o.o., ul. Krzywoustego 1/2, 70-244 Szczecin. Inwestycja była objęta nadzorem inwestorskim przez firmę JKM Projektowanie Nadzór Budowa Joanna Miklas Węgorza 69, 72-221 Osina. Inwestycja została zakończona w terminie. W dniu 15 września 2022r. Gmina Płoty otrzymała decyzję pozwalającą na użytkowanie obiektu świetlicy.

 

Komentarze (4)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Bądkowianie

odpowiedz
29.09.2022 14:37

No to teraz chyba kolej na obiecaną już dawno świtlcę dla nas

Mieszkanka okolicy

odpowiedz
30.09.2022 16:20

Piękny i bardzo potrzebny obiekt powstał to wszystko dzięki zaangażowaniu Pani Sołtys i jej współpracowników oraz instytucji.do zobaczenia na symbolicznym otwarciu🙂👏

Baśka

odpowiedz
05.10.2022 14:23

A teraz Pniewo .Wioska ładna ale dużo ; patoli:

Jurek

odpowiedz
01.10.2022 06:50

Za pisiorów to wszystko budują za platfusów nie było na nic takie fakty