Trzebiatowski Ośrodek Pomocy Społecznej bez pieniędzy?

2022-07-07 11:47
Adam Litwinowicz
2022-07-07 11:47

Istnieje takie prawdopodobieństwo, że już niedługo kasa Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie będzie świecić pustkami. Czy to zagraża funkcjonowaniu tej jednostki? Zdaniem kierownictwa OPS w najbliższym czasie nie będą oni w stanie finansować zadań gminy, również tych o charakterze obowiązkowym.


 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie, która odbyła się 30 czerwca, jeden punkt obrad dotyczył zmiany w budżecie gminnym. Zaproponowana przez radnych zmiana zakładała między innymi „ucięcie” blisko 500 tysięcy złotych z dofinansowania, jakie miało trafić do Ośrodka Pomocy, na rzecz budowy kuchni na terenie Przedszkola przy ulicy Długiej.


Jeszcze w czasie obrad trwała dyskusja nad priorytetami wsparcia finansowego. Radni, którzy przyjęli zmiany, argumentowali to koniecznością budowy kuchni w budynku nowo powstałego Przedszkola. Ich zdaniem taki obiekt powinien powstać już dawno i taki transfer środków finansowych i sama inwestycja są konieczne. Burmistrz Domański tłumaczył, że kuchnia w tym roku już nie powstanie. Mówił, że już wcześniej unieważnione zostały dwa przetargi, ponieważ nikt do nich nie przystąpił. Przekonywał, że kuchnia w tym okresie nie może również powstać ze względu na brak czasu. Aby rozpocząć takie prace, budynek musi być pusty. Najlepszy, to oczywiście ten wakacyjny, jednak wakacje już trwają i jest pewne, że do ich zakończenia nikt nie przystąpi do prac budowlanych. Mówił z całą świadomością, że w 2022 r. takie prace nie rozpoczną się, ale przekonywał, że te działania zostaną zapisane w budżecie na rok 2023. Radni argumentowali swoją decyzję, troską o najmłodszych mieszkańców gminy. Ich zdaniem przedszkolaki oraz uczniowie mają prawo spożywać posiłki w godny sposób. Burmistrz zapewniał, że aktualnie, posiłki przygotowywane są w wyremontowanej już wcześniej kuchni znajdującej się w budynku przy ulicy Waryńskiego, a następnie przewożone są do Przedszkola na ulicę Długą. Tam dzieci otrzymują dania w odpowiedni sposób i nikt nie zgłaszał nieprawidłowości w tym Kuratorium oraz Sanepid. Jeżeli chodzi o uczniów, to w minionym roku szkolnym wydawane były posiłki tylko dla dwóch osób, a z informacji pozyskanych od dyrekcji placówki, w przyszłym roku spodziewanych jest ich maksymalnie dziesięć.

Radni uznali inaczej. Przyjęli poprawki, które zakładają między innymi „ucięcie” transferowania środków dla Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz wspomnianej już wcześniej kuchni. Jednak ich zdaniem, brakujące fundusze mogą w przyszłości zostać uzupełnione
i ich zdaniem nikt nie ucierpi. W innym tonie wypowiadała się Iwona Frączek, kierownik OPS w Trzebiatowie, która wystąpiła z apelem w czasie sesji. Zwróciła się ona również na piśmie do Rady Miejskiej.

- W odniesieniu do zajętego przez Radę Miejską w Trzebiatowie stanowiska dotyczącego braku poparcia dla zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 r. przekazuję informację, że skutkiem powyższej decyzji
nie będziemy w stanie finansować zadań gminy, również tych o charakterze obowiązkowym [...] Jak informowałam Państwa w trakcie obrad Rady w dniu 30 czerwca 2022 r. podjęta decyzja nieuwzględniająca wniosku o zmianę planu skutkuje brakiem możliwości prawidłowej realizacji zadań nałożonych na Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie przepisami prawa. W konsekwencji znacznym ograniczeniem możliwości zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy Trzebiatów ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz niepełnosprawnych, a także dzieci — zaznacza Iwona Frączek.

Zauważa ona również, że decyzja Rady może mieć negatywny wpływ na morale wśród pracowników.

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę. Udało nam się zbudować dobrze funkcjonujący zespół ludzi rozumiejących swoją rolę oraz zaangażowanych w wykonywaną pracę. W ostatnich latach udało się osiągnąć wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych w odniesieniu do ilości mieszkańców naszej gminy. Niestety, ze względów ekonomicznych oraz z uwagi na nadmierne obciążenie obowiązkami, sytuacja uległa zmianie. Brak możliwości przeprowadzenia regulacji wynagrodzeń oraz sam ich poziom bieżący nie są w żaden sposób mobilizujące do wykonywania tej niełatwej pracy.
Jednocześnie nadmieniam, że powyższe może mieć wpływ na wysokość dotacji przekazywanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na bieżącą działalność Ośrodka. Wypowiedzenie stosunku pracy przez trzech długoletnich pracowników jednostki jest stratą dla jakości realizowanego wsparcia
. Jako reprezentant pracodawcy nie posiadam jednak obecnie żadnych narzędzi, aby skutecznie wpłynąć na zmianę w omawianym zakresie [...] W czasie obecnej kadencji wielokrotnie wykazywaliście się Państwo troską o dobro mieszkańców i zabezpieczenie ich potrzeb co powoduje, że tym bardziej niezrozumiała jest dla mnie podjęta w trakcie Sesji Rady Miejskiej decyzja — kończy.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!