Szpital wznowił planowane przyjęcia

2020-05-08 9:45
Katarzyna Adamiak
2020-05-08 9:45

Gryficki szpital poinformował o wznowieniu planowanych przyjęć. Będą obowiązywać specjalne zasady.

 

W związku z nadal utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym i działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-COV-2, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w trosce o bezpieczeństwo pacjenta wprowadza następujące zasady świadczenia planowych usług medycznych w poszczególnych placówkach SPZZOZ w Gryficach:

✅ 1. Wznawia się wykonywanie planowej diagnostyki ambulatoryjnej w zakresie Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, badań USG i klasycznej radiologii, gastrologii i kolonoskopii od dnia 08.05.2020 roku.
▶ Przed ustaleniem terminu przyjęcia personel zbiera szczegółowy wywiad epidemiologiczny od pacjenta i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek kryteriów kwalifikacji do grup ryzyka odmawia rejestracji i powiadamia PSSE.
▶ W dniu przyjęcia pacjenci mają obowiązek przejścia przez TRIAGE w punktach kontroli.
▶ Odmowa poddania się badaniu, lub stwierdzenie któregokolwiek z kryteriów, podejrzenie kontaktu lub zakażenia skutkuje odesłaniem do leczenia i diagnostyki w POZ.
✅ 2. Wznawia się leczenie stacjonarne uzależnienia od alkoholu w Oddziale Leczenia Uzależnienia od 06.05.2020 roku poza grupowymi spotkaniami terapeutycznymi dla pacjentów ambulatoryjnych.
▶ Wszyscy pacjenci z ujemnym wywiadem epidemiologicznym przy przyjęciu do oddziału mają pobierany materiał do badania w kierunku SARS-COV-2 (badanie RT PCR).
▶ Do czasu otrzymania wyniku są izolowani w oddziale na pojedynczych salach i nie uczestniczą w terapii.
▶ W czasie hospitalizacji bezwzględnie przez pierwsze 7-14 dni podlegają obserwacji pod kątem objawów, pomiaru temperatury, a w razie jakichkolwiek wątpliwości natychmiast izolowani.
✅ 3. Wznawia się działalność poradni specjalistycznych od 07.05.2020 roku utrzymując nadal ograniczenie dziennych przyjęć do ustalonych limitów przyjęć.
▶ Każdy pacjent zgłaszający się do przyjęcia w poradni specjalistycznej musi mieć ustalony termin przyjęcia w rejestracji telefonicznie.
▶ W dniu przyjęcia pacjent przechodzi do poradni przez system TRIAGE, gdzie ma obowiązek poddać się czynnościom segregacyjnym wykonywanym przez personel medyczny - stwierdzenie któregokolwiek z kryteriów podejrzenia zakażenia, kontaktu lub zakażenia skutkuje wykonaniem oceny lekarskiej w izolatce i - na podstawie decyzji lekarza – odesłaniem do leczenia i diagnostyki w POZ lub kwalifikacją do przyjęcia w poradni.
▶ Wszyscy pacjenci przebywający na terenie przychodni maja obowiązek posiadania założonych masek.
▶ W poczekalni pacjenci nie mogą gromadzić się w grupach.
▶ Na teren przychodni pacjenci są wpuszczani kolejno po opuszczeniu przychodni przez poprzedniego pacjenta.
▶ Pacjenci oczekujący przed triażem mają oczekiwać zachowując właściwy dystans.
▶ W przypadkach zakłócania porządku będzie powiadamiana policja.
✅ 4. Wznawia się wykonywania świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w Dziale Rehabilitacji z dniem 08.05.2020 roku.
▶ Przy przyjęciu obowiązuje każdorazowe zebranie wywiadu epidemiologicznego, pomiar temperatury, dezynfekcja rąk przez pacjenta i wyposażenie na cały czas wykonywania zabiegów w maseczkę zakrywającą usta i nos.

✅ 5. Wznawia się przyjęcia planowe do oddziałów szpitalnych z dniem 08.05.2020 roku.
▶ Pacjentów przyjmuje się do planowych zabiegów według kolejki oczekujących, przez wszystkie dni tygodnia umożliwiające przeprowadzenie planowego leczenia najpóźniej w następnym dniu po przyjęciu.
▶ Przed przyjęciem pacjenta do oddziału, w określonym terminie bezwzględnie dokonuje się jego kontrolnego badania w poradni specjalistycznej uwzględniając wywiad w kierunku COVID – 19, kontakt z osobami na kwarantannie i inne objawy wskazujące na infekcję, oraz weryfikacje kwalifikacji do leczenia planowego.
▶ Pacjenci wzywani telefonicznie do zgłoszenia się do poradni na kwalifikację już na etapie kontaktu telefonicznego będą weryfikowani pod kątem wywiadu epidemiologicznego i w razie wątpliwości odsyłani do PSSE w miejscu zamieszkania. Wezwanie na kwalifikacje będzie zaplanowane nie wcześniej niż na dwa dni przed planowanym leczeniem szpitalnym.
▶ W czasie zgłoszenia się na wizytę kontrolną w poradni specjalistycznej w przypadku pozytywnej kwalifikacji do leczenia planowego pacjent będzie miał pobierany wymaz z nosogardzieli na test RT PCR; po pobraniu materiału pacjent będzie zwalniany do domu z zaleceniem oczekiwania na wynik w domu z ograniczeniem kontaktów zewnętrznych do czasu otrzymania wyniku.
▶ Po otrzymaniu wyniku ujemnego pacjent będzie informowany natychmiast telefonicznie i zapraszany do przyjęcia następnego dnia.
▶ W przypadku wyniku wątpliwego lub dodatniego dane pacjenta będą przekazywane do PSSE, która przejmuje opiekę nad pacjentem i dalsze czynności związane z nadzorem epidemiologicznym.
▶ Istnieje możliwość zwłaszcza dla pacjentów spoza powiatu gryfickiego wykonania na własny koszt w miejscu zamieszkania testu RT PCR wymaganego do przyjęcia przy czym nie może być wykonany więcej niż dwa dni przed przyjęciem planowym

‼‼ SZANOWNI PACJENCI ‼‼
WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASADY SĄ WPROWADZONE W CELU MINIMALIZACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO. STOSOWANIE SIĘ DO NICH ZAPEWNI BEZPIECZEŃSTWO PACJENTOWI W SZPITALU I PERSONELOWI MEDYCZNEMU. PRÓBY OMIJANIA POWYŻSZYCH ZASAD PRZEZ KOGOKOLWIEK SĄ DZIAŁANIEM NA WŁASNA SZKODĘ. WYŁĄCZENIE Z DZIAŁALNOŚCI PORADNI, ODDZIAŁU CZY SZPITALA Z POWODU ZAKAŻENIA POZBAWI WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI LECZENIA. PROSIMY O PODAWANIA PRAWDZIWYCH INFORMACJI I ZGŁASZANIE SIĘ DO SZPITALA JEDNOIMIENNEGO W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB INFORMOWANIA STACJI SANITARNO-EPIDEMILOGICZNEJ.

źródło. SPZZOZ Medicam w Gryficach

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!