Starosta przekazał laptopy dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki w ramach projektu "Zdalna Szkoła"

2020-05-12 12:05
Tomasz Krupecki
2020-05-12 12:05

W ramach przyznanego dofinansowania zakupionych zostało 27 laptopów, które trafiły do szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki. Sprzęt umożliwi zdalną edukację uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.

Kwota dofinansowania wynosi 79 992,92 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Program "Zdalna szkoła" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

uczeń

odpowiedz
12.05.2020 12:30

Gdzie można ubiegać się o taki laptop?

Ża ba

odpowiedz
12.05.2020 13:24

dlaczego nie jestem biedny? i co internet też za darmo czy go nie ma w darmowym pakiecie?