Sprzedajesz alkohol? Zapłać III ratę za korzystanie z zezwoleń

2022-09-13 15:50
Redakcja
2022-09-13 15:50

Gmina Gryfice przypomina o obowiązku dokonania opłaty III raty za korzystanie w 2022 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem/w miejscu sprzedaży do dnia 30 września 2022r.

WPŁATY MOŻNA DOKONAĆ NA DWA SPOSOBY:

  • bezgotówkowo - Bank Spółdzielczy Gryfice na konto nr 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007
  • w kasie urzędu (gotówką lub kartą) od poniedziałku do piątku (godz. 8:00-12:00) z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 Informacje dotyczące wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie 91 38 53 218 lub mailowo (pozniak@urzad.gryfice.eu) bez konieczności wizyty w urzędzie.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

stąd

odpowiedz
13.09.2022 15:58

I pamietaj...o umierających alkoholikach.