Sesja absolutoryjna w Trzebiatowie. Burmistrz z absolutorium, ale bez wotum zaufania

2020-06-26 9:24
Adam Litwinowicz
2020-06-26 9:24

25 czerwca 2020 roku odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie, podczas której miało miejsce m.in. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Trzebiatów za 2019 r., rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiatów za 2019 r. oraz rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzebiatowa.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadziła głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Przy 7. głosach „za” i 8. „wstrzymujących się” Rada nie udzieliła Burmistrzowi Trzebiatowa wotum zaufania.

Następnie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia  gminy oraz po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i Komisji Stałych RM,  na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Trzebiatowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium została podjęta w obecności  piętnastu radnych – 12. głosami „za” i 3. „wstrzymującymi się”.

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Jurek

odpowiedz
26.06.2020 15:54

Proszę , jako mieszkaniec tego miasteczka , aby radni wstrzymujący się od głosu , wyłuszczyli mieszkańcom jakie mają argumenty ku temu . Nie może być no bo tak, to nie jest stadnina koni gdzieś tam w Polsce a społeczność Trzebiatowa , to nie stado baranów na hali . A może to ja , baran Jurek jestem zbyt tępy , by te argumenty zrozumieć .

Leszek

odpowiedz
26.06.2020 09:49

Rada nie udzieliła Burmistrzowi Trzebiatowa wotum zaufania. Przy 7. głosach „za” i 8. „wstrzymujących się” a w art. 28 aa ust. 9 u.s.g. określono , że „Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ głosów ustawowego składu rady gminy” . Naczelny Sąd Administracyjny już ponad 25 lat temu – w wyroku z dnia 16 września 1993 r. (sygn. SA/Kr 1351/93) orzekł, że bezwzględna większość głosów to „pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów”. Przekładając to na głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania przyjąć należy, że uchwała w sprawie wyrażenia wójtowi wotum zaufania będzie podjęta, gdy liczba głosów „za” będzie co najmniej pierwszą liczbą naturalną przewyższającą połowę ustawowego składu rady – przykładowo w radach najmniejszych gmin (do 20 tysięcy mieszkańców), gdzie LICZBA RADNYCH WYNOSI 15, uchwała w sprawie wyrażenia wójtowi wotum zaufania zostanie podjęta, gdy w głosowaniu w sprawie wyrażenia tego wotum „za” zagłosuje co najmniej 8 radnych (nie 9, jak gdybyśmy przyjęli sposób liczenia wyniku głosowania jako 50 proc. plus 1 głos). Chyba że głosowanie to taki żart dla podniesienia ciśnienia Burmistrzowi.