Rząd przedłużył kwarantannę dla przekraczających granicę

2020-04-27 7:55
Katarzyna Adamiak
2020-04-27 7:55

Do odwołania rząd przedłużył wstrzymanie międzynarodowego ruchu kolejowego oraz obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla osób przekraczających granice i udających się do miejsc zamieszkania lub pobytu na terenie Polski.

W niedzielę w Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Do odwołania przedłużone zostało wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczpospolitej Polskiej.

Także do odwołania przedłużony został obowiązek kwarantanny dla osób, które przekraczają granicę i udają się do miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce. Osoby te muszą odbyć kwarantannę - trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy (wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi).

Ponadto na mocy tego rozporządzenia - z obowiązku noszenia jednorazowych rękawiczek w obiektach handlowych i usługowych zwolnione zostają osoby, które nie są w stanie samodzielnie zakładać lub zdejmować rękawiczek, lub nie mogą ich zakładać z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim. Osoby te nie muszą mieć przy sobie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie.

Zgodnie z rozporządzeniem, w ramach wypełniania obowiązku zakrywania ust i nosa, używać przyłbic będą mogli pracownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne, jeżeli ich stanowisko pracy jest oddzielone od osób przebywających w urzędzie lub jednostce organizacyjnej dodatkową przesłoną ochronną.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!