Ruszyły „Małe Skarby”. Kto może skorzystać?

2020-03-05 9:10
Katarzyna Adamiak
2020-03-05 9:10

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków do programu „Małe Skarby”. Dzięki niemu rodzice dzieci do lat trzech mogą uzyskać refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

„Zachodniopomorskie Małe Skarby” to autorski projekt Województwa Zachodniopomorskiego finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, który ma pomóc rodzicom dzieci do lat trzech powrócić na rynek pracy.
Dzięki „Skarbom” opiekunowie mogą starać się o miesięczną refundację pobytu dziecka w żłobku do 1140 zł, klubie dziecięcym do 760 zł, u opiekuna dziennego do 1140 zł oraz niani do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. Z pomocy takiej można korzystać maksymalnie przez rok.

Ze wsparcia mogą korzystać osoby z woj. zachodniopomorskiego, które zaliczają się do jednej z dwóch grup. Pierwsza to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech. Druga to osoby pracujące, opiekujące się dziećmi do lat trzech, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim, lub rodzicielskim.

Rekrutacja do „Skarbów” trwa do 10 marca br. Mogą w niej wziąć udział osoby, planujące powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia maksymalnie do 31 maja 2020 r. Na wsparcie ma szansę 150 osób. Kolejna szansa w okresie jesiennym.
Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!