Raport o stanie gminy Trzebiatów opublikowany

2020-06-02 11:05
Katarzyna Adamiak
2020-06-02 11:05

Burmistrz Józef Domański przedstawił raport o stanie gminy Trzebiatów za rok 2019.

Na stronie internetowej gminy opublikowano Raport o Stanie Gminy Trzebiatów. Raport opracowano w związku z nowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym. Dokument obejmuje sto trzy strony, na których znajdują się informacje ogólne, informacje o gospodarce nieruchomościami i rolnictwie, informacje demograficzne, o ochronie środowiska, mieszkalnictwie, sprawach społecznych, oświacie i rynku pracy. W dokumencie znajdziemy także informacje o finansach gminy, przedsiębiorczości, inwestycjach i ważniejszych remontach.

Raport o stanie gminy to sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta dotyczące jego działań wdrażających lokalne programy i uchwały w danym roku. Raport musi być złożony do 31 maja, tak by podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu, odbyła się również debata wokół niego. Sesja ta musi odbyć się do końca czerwca, jednak wydane na podstawie specustawy COVID 19 z 2 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Finansów przedłuża w tym roku ten termin o 60 dni, czyli do końca sierpnia.

Raport o stanie Gminy Trzebiatów za rok 2019

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Leszek

odpowiedz
03.06.2020 06:11

No to będą teraz dyskutować i dyskutować np o aktywności ludności wiejskiej 21 sołectw i 2 Koła Gospodyń Wiejskich - a co na to Sołtysi?