POLREGIO z 10-letnią umową w Zachodniopomorskiem

2020-12-09 15:05
Redakcja
2020-12-09 15:05

Regionalne połączenia kolejowe na Pomorzu Zachodnim nawet przez następnych 10 lat będą obsługiwane przez POLREGIO. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Tomasz Sobieraj podpisali umowę z władzami kolejowej spółki. 

- Przed nami wspólne 10 lat z POLREGIO, w trosce o podnoszenie jakości podróżymówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - W dziesięciu minionych latach udało nam się bardzo dużo. Jako samorząd województwa zmieniliśmy flotę, zmieniliśmy standard w sposób przenoszący nas w XXI wiek.  Zaczynaliśmy z pojazdami, które miały często po 50 lat, a dzisiaj mamy najnowocześniejszy tabor w Polsce. Ale z drugiej strony widzimy kolejne wyzwania. Chcemy, żeby standard obsługi był coraz wyższy, chcemy żeby pociągi nie tylko były punktualne, ale żeby były coraz bardziej przyjazne, chociażby rowerzystom. Chcemy wreszcie uruchomić ten wielki projekt, nad którym pracujemy już kilka lat, a więc Szczecińską Kolej Metropolitalną, która ma spowodować, że zainteresowanie tym środkiem lokomocji będzie jeszcze większe – zapowiada marszałek Olgierd Geblewicz.
 
Obok marszałka umowę podpisał wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Ze strony spółki POLREGIO podpisy złożyli Artur Martyniuk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny oraz Adam Pawlik - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy.

Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego ureguluje zasady współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a spółką POLREGIO na okres obowiązywania dziesięciu kolejnych rozkładów jazdy pociągów obejmujących lata 2021-2030.
 
- Przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi za współpracę. Dzięki panu marszałkowi, pani dyrektor [Wydziału Infrastruktury i Transportu UMWZ] ta umowa jest tak korzystna, tak dobrze służąca społeczeństwu. To jest pierwsze i najważniejsze. To jest służba publiczna, odpowiedzialność za obywateli, za mieszkańców, którzy codziennie jeżdżą do pracy, do szkoły, po zakupy podkreśla  Artur Martyniuk, prezes POLREGIO. - Co ta umowa oznacza dla nas? Przede wszystkim mamy tu kilkuset pracowników, więc to oznacza miejsca pracy. Po drugie rozwijanie zapleczy, zakładu w Kołobrzegu, jak również modernizację taboru, o czym rozmawialiśmy. Po trzecie – bezpieczeństwo. To jest miliardowy kontrakt. Bardzo rozwojowy dla nas jako dla spółki. Zapewnia nie tylko stałą pracę przewozową, ale rozwój. Mamy nadzieję, że w ciągu dziesięciu lat znacznie powiększymy pracę przewozową, ze względu na ilość par pociągów, których coraz więcej będzie na poszczególnych odcinkachocenia prezes POLREGIO.
 
Umowa została przygotowana w wersji „5 + 5”, czyli z podziałem na dwa pięcioletnie okresy. Oznacza to, że początkowo kontrakt obowiązywać będzie przez 5 lat. Po tym okresie województwo będzie mogło ocenić współpracę z przewoźnikiem i jakość świadczonych przez POLREGIO usług, a także przeanalizować sytuację na rynku i wtedy przedłużyć umowę o kolejnych 5 lat.
 
Jednym z wymogów stawianych przewoźnikowi przez województwo jest posiadanie odpowiedniego zaplecza, które pozwoli na utrzymanie pojazdów należących do Pomorza Zachodniego w jak najlepszym stanie technicznym.
 
Coroczna praca eksploatacyjna – na Pomorzu Zachodnim oraz w ruchu transgranicznym - została zaplanowana  na poziomie 5,8 mln pociągokilometrów. Codziennie uruchamianych będzie średnio ok. 240 pociągów. Na ich dofinansowanie w kolejnych latach Województwo zaplanowało w wieloletniej prognozie finansowej  środki w łącznej wysokości 990 mln zł (średnio 99 mln złotych rocznie).
 
 
Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia współpracy w związku z uruchomieniem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM), w ramach której powróci po latach kolejowe połączenie do Polic. POLREGIO zostanie również włączone do pracy nad planowanym wspólnym biletem.
 
Przewozy kolejowe organizowane przez Województwo realizowane są wyłącznie nowoczesnym taborem należącym do Województwa Zachodniopomorskiego. Tabor ten w liczbie 70 pojazdów  zostanie wydzierżawiony POLREGIO, z obowiązkiem utrzymania na wysokim poziomie technicznym, na okres realizacji dziesięcioletniej umowy przewozowej.

Już w styczniu 2021 roku do floty nowoczesnego taboru dołączą dwa pojazdy hybrydowe o napędzie spalinowo – elektrycznym.

Pociągami regionalnymi,  współfinansowanymi przez Województwa Zachodniopomorskie, podróżuje rocznie ok. 7 mln pasażerów.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

hehe

odpowiedz
10.12.2020 06:51

Pociągokilometry ! W głowie się nie mieści takie zaśmiecanie języka. .