Podwyżki dla pracowników samorządowych

2024-06-03 8:13
Redakcja
2024-06-03 8:13

Od 700 do 1000 zł wyniosą podwyżki stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych — zakłada projekt rozporządzenia MRPiPS.

Od 700 do 1000 złotych – w zależności od kategorii zaszeregowania – wzrosną minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych. Od 1 lipca wejdą w życie przepisy rozporządzenia o minimalnym poziomie wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może być ustalone poniżej kwoty określonej dla przypisanej mu kategorii zaszeregowania, co może oznaczać obligatoryjne podwyżki.

Jak napisano w uzasadnieniu, mimo samodzielnego kształtowania wynagrodzeń w regulaminach wynagradzania przez pracodawców samorządowych, pracownicy samorządowi zgłaszają potrzebę poprawienia ich sytuacji płacowej, podwyższenia kwot we wszystkich kategoriach zaszeregowania, bowiem obowiązujące stawki są mało atrakcyjne dla pracowników poszukujących pracy i nie są konkurencyjne w porównaniu w innymi jednostkami spoza sfery samorządowej, co jest zawsze podkreślane przez stronę samorządową reprezentowaną w zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego omawiających kolejne nowelizacje rozporządzenia.

Projekt przewiduje, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego do wysokości od 4 tys. złotych w I kategorii zaszeregowania do 6,2 tys. zł w ostatniej (XX) kategorii zaszeregowania. Oznacza to wzrost o 700 złotych w I kategorii i tysiąc złotych w ostatniej.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!