Płoty mocno w górę. Powiat Gryficki i Brojce też na plusie

2020-05-04 11:19
Katarzyna Adamiak
2020-05-04 11:19


Płoty zaliczyły wzrost o 15 miejsc, Powiat Gryficki i Brojce awansowały o jedno miejsce. Gryfice na tym samym poziome, a pozostałe gminy zaliczyły spadki. Wojewoda Zachodniopomorski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przedstawili informację o stanie finansów jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego za 2019 rok.

To już trzecie zestawienie na temat sytuacji finansowej gmin, powiatów i samorządu województwa. Znalazły się w nim dane za rok 2019, które pokazują, jak poszczególne samorządy zarządzają finansami.

Publikacja pokazuje, w jakiej sytuacji na koniec 2019 r. znajdowały się wszystkie zachodniopomorskie JST oraz informuje o zmianie wskaźników w punktach procentowych w 2019 roku względem roku 2018. Otrzymane wyniki są posortowane, począwszy od jednostek o najwyższej wartości indeksu. Pokazany został również dystans pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz oddalenie od lidera - jednostki o najwyższej wartości indeksu w danej grupie.

Jak wynika z zestawienia w naszym regionie największy awans - bo aż o 15 miejsc - zaliczyła gmina Płoty. Na plusie znalazły się także Powiat Gryficki i gmina Brojce. Gmina Gryfice zachowała tę samą pozycję, a gmina Rewal, Trzebiatów i Karnice zaliczyły spadek.

Gminy wiejskie (47 gmin):
5. Rewal (spadek o 1 pozycję)
30. Karnice (spadek o 10 pozycji)
37. Brojce (awans o 1 pozycję)

Gminy wiejsko - miejskie (57 gmin):
13. Trzebiatów (spadek o 1 miejsce)
15. Gryfice (bez zmian)
22. Płoty (awans o 15 pozycji)

Powiaty ziemskie (18 powiatów)
6. Powiat Gryficki (awans o 1 pozycję). 

Pełna Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego za 2019 rok

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!