Ogłoszenie

Dodane: 05-12-2023 12:12:57
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
KONTAKT: Gmina Nowogard-Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie, ul. 700 lecia 14, tel 91 39 26 267, 91 39 26 265, eamil: zbk@nowogard.pl
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku usługowego przy ulicy 3 Maja 40 w Nowogardzie"