Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu mieszkańców Sadlna

2023-04-01 19:31
Adam Litwinowicz
2023-04-01 19:31

W przededniu Niedzieli Męki Pańskiej lub Niedzieli Palmowej w kościele filialnym w Sadlnie mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości wykonali przedstawienie pasyjne. Misterium Męki Pańskiej to teatralne przedstawienie ostatnich godzin życia Jezusa Chrystusa. To zaprezentowane w Sadlnie opierało się w ramach czasowych od modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, przez mękę i śmierć, aż po na Zmartwychwstanie. Kościół w Sadlnie jest filią parafii w Konarzewie, której proboszczem jest ksiądz Marcin Smoliga.