Miliony na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Umowy już podpisane

2020-06-15 15:55
Katarzyna Adamiak
2020-06-15 15:55

Ponad 4 mln złotych z Urzędu Marszałkowskiego trafi do gmin Płoty, Karnice, Trzebiatów i Gryfice. Dofinansowanie pozwoli na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Fot. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Wyszoborze (gm. Płoty). Inwestycja została zrealizowana z I naboru PROW

Są pieniądze na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Za ponad 55 mln zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 można będzie zrealizować 52 projekty w gminach i powiatach na Pomorzu Zachodnim. Sześć z nich, na kwotę ponad 4 mln zł, przeprowadzonych zostanie w naszym regionie.

- Czas epidemii jest trudny dla nas wszystkich, jednak zdając sobie sprawę, jak ważne dla lokalnych społeczności są te działania - nie odkładamy ich na później. Inwestycje wpłyną na podniesienie standardu życia mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki nim zachowane zostanie bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne, polepszy się jakość wody pitnej – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Gmina Płoty na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego ponad 1,3 mln złotych. – Dzięki przyznanym środkom możemy przystąpić do dużego planu modernizacji naszej gminy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na dwa zadania. Wreszcie będziemy mogli wyposażyć dużą wioskę Gostyń Łobeski, w to, czego do dziś mieszkańcy nie mają, czyli w czystą zdrową wodę. Oprócz tego otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę stacji uzdatniania wody w Czarne. Ta inwestycja pozwoli m.in. na zasilenie w wodę Gostynia Łobeskiego i podniesienie ciśnienia w sieci wodociągowej w Płotach – mówi burmistrz Płotów Radosław Mackiewicz, dodając zarazem, że oba zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane najszybciej jak to będzie możliwe.

Fot. Oczyszczalnia ścieków w Wyszoborze gm. Płoty. Zadanie wykonane zostało dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego

Dofinansowanie pozwoli również na przebudowę oczyszczalni ścieków w Trzygłowie w gminie Gryfice. Pozyskane przez samorząd dofinansowanie to ponad 577 tys. zł, które przeznaczone zostanie na wymianę urządzeń. Z kolei w gminie Trzebiatów możliwa będzie budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska. Kwota pozyskanej przez samorząd pomocy wynosi ponad 858 tys. zł.

W gminie Karnice dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego na łączną kwotę blisko 1,6 mln zł można będzie zrealizować dwie inwestycje. – Dla naszej społeczności, wsparcie marszałka jest bardzo ważne. Dzięki niemu będziemy mogli przeprowadzić długo wyczekiwane inwestycje. Pierwsza to skanalizowanie miejscowość Gościmierz i ostatniej nieskanalizowanej ulicy w Cerkwicy - ulicy Polnej. W ramach drugiej inwestycji przeprowadzona zostanie modernizacja hydroforni w Cerkwicy, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli zapewnioną wysoką jakość wody – mówi Lech Puzdrowski wójt Karnic. Jeszcze w tym roku samorząd ogłosi przetarg na wykonanie zadań. Te mają się zakończyć w 2021 roku.

W pierwszym naborze wniosków w 2016 r. na działania związane z gospodarką wodno-ściekową dotacje przyznano 36 inwestycjom na łączną kwotę ok. 43 mln zł. Razem na inwestycje wodno-kanalizacyjne w województwie zachodniopomorskim z udziałem PROW 2014-2020 przeznaczono prawie 100 mln zł.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!